PITANJA I KOMENTARI?

Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb, 78000 Banja Luka
Kontakt telefoni:
+387 51 354 222 (Banjaluka/BiH)
065 519 792
065 514 088
kartonaza4m@gmail.com

Ako ste zainteresovani za saradnju, molimo da nas kontaktirate - biće nam izuzetna čast sarađivati sa Vama.